Ελιά

Δέντρο του καλού συνδεδεμένο με την αναγέννηση και το φως.

Σύμβολο ειρήνης, σοφίας, γονιμότητας, ευημερίας, αθανασίας, τύχης και νίκης. Θεϊκό δώρο.

Η ελιά για τους αρχαίους Έλληνες ήταν σύμβολο των ολυμπιακών ιδεωδών, της Ειρήνης, της Σοφίας και της Νίκης. Γι’ αυτό και το μοναδικό βραβείο που έπαιρνε ο Ολυμπιονίκης ήταν ένα στεφάνι φτιαγμένο από κλαδί ελιάς.

Ιερό δένδρο για τους Έλληνες. Στην αρχαία Αθήνα, οι Αθηναίοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους πολιτισμένους και κρατούσαν κλαδί ελιάς. Με κλάδο ελιάς έρχονταν οι αγγελιοφόροι για σύναψη ειρήνης.

Ο Όμηρος την ονόμασε “ατόφιο υγρό χρυσάφι”.

 

Olive

Tree of the good connected with regeneration and light.

Symbol of peace, wisdom, fertility, prosperity, immortality, fortune and victory. Divine gift.

The olive for the ancient Greeks was a symbol of the Olympic ideals, of peace, of wisdom and victory. That’s why the only prize that took the Olympic champion was a wreath made of olive branch.

Holy tree for the Greeks. In ancient Athens, the Athenians considered themselves civilized and they were holding an olive branch. With olive branch messengers came to conclude peace.

Homer called it “pure liquid gold”.